Skip to main content

Vi värnar om din integritet

Personuppgiftsansvarig

JÖRNS Resor AB org.nr 556639-9001, värnar om din personliga integritet. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Med denna Dataskyddspolicy beskriver vi hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vi finns att nå på info@jorns.se eller via telefon 0770-787000.

Vilka personuppgifter som samlas in

När du bokar en resa, tilläggstjänst, eller vid personlig kontakt med oss eller när du registrerar dig för nyhetsbrev mm samlar vi in personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-post, kön och födelsedata. Vi kan även komma att behandla önskemål om specialkost eller särskild information från dig om ditt hälsotillstånd inför resan för att kunna fullgöra resan. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av resa, beställning av broschyr eller nyhetsbrev, via telefon, via beställning hos våra återförsäljare eller vid besök hos oss.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden i beställda resor och tilläggsprodukter samt hålla dig informerad om aktuella resor och liknande.

Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar, förordningar och för att hantera frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan uppgifterna komma att användas för ändamålen nedan samt utgöra ett underlag för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Genom att lämna uppgifter om ditt hälsotillstånd samtycker du till att vi behandlar denna personuppgift i syfte att tillhandahålla den resa, annan tjänst och/eller produkt som du beställt. Uppgifter om hälsotillstånd används aldrig för statistik, marknadsanalyser eller marknadsföring.

Hur länge sparas informationen?

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i tre år från det att din senaste resa genomfördes eller från det att du haft kontakt med oss i övrigt. I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag ( t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

Du kan när som helst avregistrera dig från marknadsföring t ex genom en länk i nyhetsbrev.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna?

Dina personuppgifter behandlas av vår personal samt av våra samarbetspartners för systemtjänster och administrativa tjänster med vilka vi har avtal om personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas inom resebranschen, t ex av flygbolag, bussbolag, hotell och lokala samarbetspartners på resmålet. Endast nödvändig information lämnas vid varje sådant tillfälle.

Behandling av personuppgifter i länder utanför EU och EES

Beroende på var ditt resmål är beläget och vilka samarbetspartners som används kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför EU och EES. Även om slutmålet för en resa är inom EU/EES kan t ex transportbolag och hotell vara baserade utanför EU/EES. Endast den information som behövs för genomförande av resan och andra tjänster lämnas till samarbetspartners.

Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du att vi behandlar personuppgifter utanför EU och EES och är medveten om att lagstiftning för skydd av personuppgifter kan vara lägre än inom EU och EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en aktuell resa som inte är genomförd eller avslutad, eller har en pågående reklamation eller liknande, kommer uppgifterna att raderas inom en månad efter resan/ärendet slutförts.

Du kan med ditt lösenord och e-post logga in på Mina bokningar och se personuppgifter vi lagrar om dig och dina resor. Du kan där även rätta och uppdatera uppgifter. Du kan även kontakta oss med begäran om att få tillgång till den registrerade information som vi har om dig, vilket vi kommer att lämna inom en månad.

Vill du veta mer om Dataskyddsförordningen (GDPR)?

På datainspektionens webbplats, datainspektionen.se, finns mer information om dataskyddsförordningen (GDPR).

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 1this is a picture of the number 6this is a picture of the number 4this is a picture of the number 3