Skip to main content

Hållbarhet

Hur tänker Jörns när det gäller hållbarhet?

Vi på Jörns vill göra skillnad och bidra till en bättre värld! Som resenär hos Jörns ska man resa med ett gott klimat-samvete och vår personal ska känna stolthet över Jörns inställning till en hållbar utveckling. Turism är en stor drivkraft för ekonomisk tillväxt och utan turism får många av världens länder problem med fattigdom och arbetslöshet. Jörns vill bidra till en positiv ekonomisk tillväxt och ett framhävande av kulturarv i de länder vi reser till. Vi vill också ta vårt ansvar för den globala uppvärmningen och klimatkompensera för våra resenärers transporter under resans gång. 

Vår personal har genomgått en utbildning i hållbarhet och Jörns har analyserats utifrån GSTC:s kriterier (Global Sustainable Tourism Council). 

Vi hoppas att du som resenär uppskattar vårt hållbarhetsarbete och att det t o m kan vara en anledning till att du väljer att resa med just Jörns!

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 2this is a picture of the number 7this is a picture of the number 5this is a picture of the number 4