Skip to main content

JÖRNS klimatkompenserar

och räddar regnskogen!

Den som reser ser allting klarare. Världen både vidgas och krymper, men främst bygger resande bryggor mellan människor, gör oss alla till världsmedborgare. Vi tror att det går att resa både njutningsfullt och ansvarsfullt och att även små insatser gör stor skillnad i långa loppet.

Jörns började redan 2014 med klimatkompensation, men efter det att vår personal genomgått utbildning i hållbarhet, vill vi ta vår klimatkompensation till en ny nivå. Vi vill verkligen reducera vår klimatpåverkan och känna att vi gör gott! Därför börjar vi under 2021 klimatkompensera för det CO2-utsläpp som våra transporter genererar. Vi klimatkompenserar med 250:-/ton CO2. Det innebär att resorna är något dyrare, men vi kan resa med ett gott klimat-samvete!

Norska Regnskogsfondet

Vi har valt att klimatkompensera via Norska Regnskogsfondet. Att rädda regnskog är bland de mest effektiva åtgärderna som finns för att reducera det globala koldioxidutsläppet. När regnskogen förstörs är konsekvenserna mycket allvarliga och det går inte att återställa.

Hur har vi beräknat CO2-utsläppen?

För att förenkla vår hantering har vi valt att beräkna koldioxidutsläppet från Kastrup/Köpenhamn vid flygresor och från Malmö vid bussresor.

* Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) är ett specialorgan inom Förenta nationerna, vars uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra till ökad flygsäkerhet, genom att verka för gemensamma ändamålsenliga regler. 

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 7this is a picture of the number 2this is a picture of the number 1this is a picture of the number 9