Skip to main content

JÖRNS klimatkompenserar

och räddar regnskogen!

Jörns klimatneutrala 2023

Den som reser ser allting klarare. Världen både vidgas och krymper, men främst bygger resande bryggor mellan människor, gör oss alla till världsmedborgare. Vi tror att det går att resa både njutningsfullt och ansvarsfullt och att även små insatser gör stor skillnad i långa loppet.

Jörns började redan 2014 med klimatkompensation, men efter det att vår personal genomgått utbildning i hållbarhet, vill vi ta vår klimatkompensation till en ny nivå. Vi vill verkligen reducera vår klimatpåverkan och känna att vi gör gott! Därför börjar vi under 2021 klimatkompensera för det CO2-utsläpp som våra transporter genererar. Från och med 2023 är Jörns klimatneutrala och kompenserar för CO2-utsläpp för hela resan, dvs för tåg, flyg, buss, båt och hotell. Vi klimatkompenserar med 125 kr/ton CO2. Det innebär att resorna är något dyrare, men vi kan resa med ett gott klimat-samvete!

Det är effektivt att rädda regskog

Vi har valt att klimatkompensera via Norska Regnskogsfondet. När regnskogen förstörs är konsekvenserna mycket allvarliga och det går inte att återställa. Att rädda regnskog är bland de mest effektiva åtgärderna som finns för att reducera det globala koldioxidutsläppet. Genom att skänka 100 kr till Norska Regnskogsfondet hindrar man CO2-utsläpp som motsvarar ca 25 ton. Eftersom Jörns betalar betydligt mer (125 kr/ton), bidrar vi i själva verket med att minska CO2-utsläpp med 44 ton för varje ton som våra resor genererar. Det innebär att Jörns t o m är klimatpositiva, att vi helt enkelt binder mer koldioxid än vi släpper ut.  

Hur har vi beräknat CO2-utsläppen?

För att förenkla vår hantering har vi valt att beräkna koldioxidutsläppet från Kastrup/Köpenhamn vid flygresor och från Malmö vid bussresor.

  • Tåg - 0,01 kg CO2/km
  • Buss med HVO bränsle - 0,014 kg CO2/km
  • Buss med diesel - 0,05 kg CO2/km
  • Flyg - via ICAO Carbon Emissions Calculator*
  • Båt - 0,064 kg CO2/km
  • Hotell - schablon på 4,5 kg/gästnatt

* Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) är ett specialorgan inom Förenta nationerna, vars uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra till ökad flygsäkerhet, genom att verka för gemensamma ändamålsenliga regler. 

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 1this is a picture of the number 6this is a picture of the number 4this is a picture of the number 3