Skip to main content

Jörns värderingar & etiska principer

inkl. uppförandekod

Värderingar

 • Vi vill infria kundens förväntningar och drömmar
 • Vi är kreativa och vill ständigt utveckla, förbättra och effektivisera
 • Vi vill bidra till en bättre värld
 • Vi arbetar som ett lag och litar på varandra
 • Vi vill lyckas i våra affärer
 • Vi har roligt och trivs på jobbet

 

Ett affärsetiskt perspektiv

 • Vi följer lagar, förordningar och praxis.
 • Ingen hos oss tar emot eller begär någon form av förmån som kan uppfattas som ett korruptionsbrott.
 • Vi är varsamma om företagets ägodelar, data och information.
 • Vi respekterar allas rätt att organisera sig i en arbetstagarorganisation.
 • Vi respekterar varje persons rätt att uttrycka sig och ha åsikter. Uppgifter som är till skada för företaget eller företagets kunder kan dock utgöra brott mot lojalitetsplikten. Lojalitetsplikten innebär att du måste sätta företagets intressen framför dina egna och att du har tystnadsplikt i frågor som rör arbetet. Detta gäller i alla sammanhang, inte bara under arbetstid utan också utanför arbetet, t ex när du som privatperson skriver i sociala  medier. 
 • Vi arbetar efter en miljöpolicy som ger oss en vägledning om hur vi ska förhålla oss i miljöfrågor och grundtanken är att miljöhänsynen ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
 • Vi jobbar efter "Code of conduct for suppliers" för att ge tydliga och förståeliga riktlinjer vad Jörns Resor förväntar sig av sina leverantörer. 
Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 9this is a picture of the number 5this is a picture of the number 3this is a picture of the number 2