Skip to main content

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet ingår inte i resans pris utan är en premie. När avbeställningsskyddet används vid avbokning så är det förbrukat. Om avbokning sker i enlighet med våra nedanstående villkor så kan resan avbokas utan annan kostnad än vår expeditionsavgift om 200 kr.

JÖRNS avbeställningsskydd omfattar paketresan, som den beskrivs i våra broschyrer och på vår hemsida. Avbeställningsskyddet omfattar ej biljett till teater/föreställning. Specialarrangemang som förlängning av resan, annan färdväg, uppgradering av rum och flyg mm, omfattas inte heller av vårt avbeställningsskydd.

Avbeställning får ske före avresan, men efter det att avtalet blivit bindande för resenären (=anmälningsavgiften är betald) om

  • resenären eller resenärens make/maka/sambo
  • resenärens eller resenärens makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon
  • eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan (=gemensam bokning)

drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt. Avbeställningsorsaken skall styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Avbeställning skall ske till vårt kontor tel 0770-787 000.

Flygresa

600 kr - resans pris upp till 15.000 kr
800 kr - resans pris 15.001 – 20.000 kr.

Fri avbokning med läkarintyg. (Avbokning skall ske så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit.) Expeditionsavgift med 200 kr tillkommer. Premien återbetalas ej.

För resor där resans pris överstiger 20.000 kr eller resans längd är 20 dagar eller fler erbjuder vi Goudas avbeställningsförsäkring. Du beställer deras avbeställningsförsäkring här! 

Bussresa (ej dagstur)

400 kr - resans pris upp till 5.000 kr
500 kr - resans pris 5.001-10.000 kr
600 kr - resans pris 10.001-15.000 kr
800 kr - resans pris 15.001-20.000 kr.

Fri avbokning med läkarintyg. (Avbokning skall ske så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit.) Expeditionsavgift med 200 kr tillkommer. Premien återbetalas ej.

För resor där resans pris överstiger 20.000 kr eller resans längd är 20 dagar eller fler erbjuder vi Goudas avbeställningsförsäkring. Du beställer deras avbeställningsförsäkring här! 

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 9this is a picture of the number 5this is a picture of the number 3this is a picture of the number 3