Skip to main content

Försäkring

Reseförsäkring

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en av de ledande aktörerna på svenska marknaden inom segmentet reseförsäkring. Gouda försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år.

För oss på JÖRNS Resor är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Reseförsäkringen via Gouda gäller även vid pandemier/epidemier som är särskilt viktigt om du ska resa idag.

Du kan välja bland reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd 

Reseförsäkring - Komplement till hemförsäkringen

Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan – Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk.

Väljer du att köpa ett komplement till hemförsäkringen så behöver du säkerställa att hemförsäkringen inte har undantag för pandemier/epidemier samt undantag generellt för Covid-19. Om det finns undantag för pandemier/epidemier och Covid-19 behöver du köpa Reseförsäkring där Gouda blir din primära försäkringsgivare. 

Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?

Vårdkostnader
Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.

Tillval – Semestergaranti (Behöver du aktivt välja till för att få inkluderat i försäkringen)

Ersättning för förlorade resdagar 
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ersättningsresa  
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa 
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Karantänomfattning
Gouda har utvidgat omfattningen i reseförsäkringen och ersätter nu extrautgifter om du blir satt i karantän under resan - oavsett om du är sjuk eller inte - om du inte kan resa hem som planerat. Det är dock viktigt att du har köpt försäkring med tillvalet semestergaranti för att detta moment ska gälla. 

För dig som ännu inte fyllt 70 år: Se pris & teckna försäkring här! 

För dig som har fyllt 70 år: Se pris & Teckna försäkring här!

Reseförsäkring - ett heltäckande reseskydd 

Alternativet Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkrings reseskydd saknar omfattning för pandemier/epidemier eller händelser som är kopplade till Covid-19. Goudas reseförsäkringar gäller för Covid-19 och omfattar vårdkostnader vid akut sjukdom om du skulle bli sjuk under resan.

Vad innehåller Reseförsäkringen? 

Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett maxtakför sjukvården.

Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan
Hemtransport om något mer allvarligt händer under resan som gör att du måste transporteras hem för vidare vård i Sverige. 

Missad hemresa på grund av sjukdom
Missar du din hemresa på grund av sjukdom ersätter försäkringen merkostnader för en ny hemresa, du får även ersättning för merkostnader för kost och logi.

Tillval – Semestergaranti (Behöver du aktivt välja till för att få inkluderat i försäkringen)

Ersättning för förlorade resdagar 
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ersättningsresa 
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa 
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

För dig som ännu inte fyllt 70 år: Se pris & teckna försäkring här! 

För dig som har fyllt 70 år: Se pris & Teckna försäkring här!

 

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 1this is a picture of the number 5this is a picture of the number 4this is a picture of the number 3