Skip to main content

Vandra med Jörns

våra olika nivåer

Vilken nivå väljer du?

På våra vandringsresor räcker en normal kondition. Generellt sett har vi ett lugnt tempo där terrängen inte är så kuperad. Men det förekommer också vandringar med mer kuperad terräng. Längden är inte ett mått på svårighetsgraden, då det beror mycket på terrängen, men en måttstock är att en vandringsdag är minst kl 9-14 med uppehåll för lunch. Längre dagar upp till kl 9-17.

Våra vandringsresor passar de flesta. I vår gradering lätt, medel och utmanande har vi tagit hänsyn till längd, höjdskillnad och hur lättgången terrängen är.

1. Lätt vandring

  • Upp till 5 km.
  • Höjdskillnad ca 200 meter
  • Lätt vandring är för dig som vill ta det lite lugnare. Vi går i ett lugnt tempo och terrängen är inte så kuperad. Normal kondition.

2. Medel vandring

  • Ca 5-12 km.
  • Höjdskillnad 200-400 meter.
  • Här är tempot lagom! Sträckorna är något längre, terrängen mer varierad och underlaget kan vara ojämnt. Normal kondition.

3. Utmanande vandring

  • Ca 10-20 km.
  • Höjdskillnad 200-400 meter.
  • Tempot är utmanande och du bör kunna ta dig fram på ett mer krävande underlag. Det kan förekomma branta partier och dagsetapperna blir längre. God kondition krävs.

 

Alla vandringsdagar erbjuder vi lätt och/eller medel vandring. På några resor, vissa dagar kan man välja utmanande vandring.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 6this is a picture of the number 2this is a picture of the number 9this is a picture of the number 8