Skip to main content

JÖRNS kompletterande villkor

Utöver allmänna villkor för paketresor gäller följande villkor. 

Anmälningsavgift 
Flygresa

Inom Europa 4.000 kr, utanför Europa 8.000 kr.
Kryssning inom Europa 8.000 kr, kryssning utanför Europa 12.000 kr.

Bussresa
Inom Europa 500 kr + kostnad för ev evenemangsbiljett eller båtresa.
Kryssning inom Europa 4.000 kr.

Dagsresa
Anmälningsavgift 125 kr + kostnad för ev evenemangsbiljett eller båtresa.

Slutbetalning
Flerdagarsresa: 45 dagar före avresa.
Dagsresa: 10 dagar före avresa.

Arrangör enligt resegarantilagen
JÖRNs RESOR AB (org nr 556639-9001) har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet(Klicka på länken till Kammarkollegiet, öppnas i nytt fönster.)

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskyddet ingår inte i resans pris utan är en premie. När avbeställningsskyddet används vid avbokning så är det förbrukat. Om avbokning sker i enlighet med våra nedanstående villkor så kan resan avbokas utan annan kostnad än vår expeditionsavgift om 200 kr.

JÖRNS avbeställningsskydd omfattar endast paketresan, som den beskrivs i våra broschyrer och på vår hemsida. Specialarrangemang som förlängning av resan, annan färdväg, uppgradering av rum och flyg mm, omfattas inte av vårt avbeställningsskydd.

Avbeställning får ske före avresan, men efter det att avtalet blivit bindande för resenären (=anmälningsavgiften är betald) om

  • resenären eller resenärens make/maka/sambo
  • resenärens eller resenärens makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon
  • eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan (=gemensam bokning)

drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt. Avbeställningsorsaken skall styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Avbeställning skall ske till vårt kontor tel 0770-787 000.

Flygresa

600 kr - resans pris upp till 15.000 kr, 800 kr - resans pris 15.001 – 20.000 kr.

Fri avbokning med läkarintyg. (Avbokning skall ske så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit.) Expeditionsavgift med 200 kr tillkommer. Premien återbetalas ej.

För resor där resans pris överstiger 20.000 kr, erbjuder vi Goudas avbeställningsförsäkring. Du beställer deras avbeställningsförsäkring här!
För resor där antalet dagar är 20 dagar eller fler, erbjuder vi Goudas avbeställningsförsäkring. Du beställer deras avbeställningsförsäkring här!

Bussresa (ej dagstur)

400 kr - resans pris upp till 5.000 kr, 500 kr - resans pris 5.001-10.000 kr, 600 kr - resans pris 10.001-15.000 kr, 800 kr resans pris 15.001-20.000 kr.

Fri avbokning med läkarintyg. (Avbokning skall ske så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit.) Expeditionsavgift med 200 kr tillkommer. Premien återbetalas ej.

För resor där resans pris överstiger 20.000 kr, erbjuder vi Goudas avbeställningsförsäkring. Du beställer deras avbeställningsförsäkring här!
För resor där antalet dagar är 20 dagar eller fler, erbjuder vi Goudas avbeställningsförsäkring. Du beställer deras avbeställningsförsäkring här!

Se SRFs (Svenska Resebransch Föreningens) villkor för paketresor p 3.3.

Barnrabatt
Ett barn, som ej fyllt 12 år och i sällskap med två fullt betalande vuxna, erhåller 50 % rabatt på bussresor och 25 % rabatt på flygresor. Detta i logi med extrabädd. Övriga barn under 12 år i samma sällskap erhåller 15 % rabatt. Barn i sällskap med en fullt betalande resenär erhåller 15 % rabatt under samma förutsättningar. 

Bokningsbekräftelse och resehandlingar
Kontrollera din bokningsbekräftelse så snart du har erhållit den. Meddela oss omgående om något inte stämmer. Bokningsbekräftelsen gäller som din biljett (ej flyg). På flygresor skickas resehandlingar ut separat 1 - 2 veckor före avresa.

Enkelrumstillägg
Se SRFs villkor för paketresor p 1.3.5.

Flygresor
Kontrollera att stavning av ditt tilltalsnamn och efternamn på bokningsbekräftelsen är densamma som i ditt pass – det ligger på resenärens ansvar att detta är helt korrekt. Flygbolaget tar betalt för namnändring, ändring av stavning eller överlåtelse och kostnaden debiteras dig vid ev ändringar. 1 - 2 veckor före avresa skickar vi ut information om flygresan samt flygbekräftelse (biljett). Vi reserverar oss för ändringar av flygtider, flygskatt och flygbolag. Ev ändringar av flygtider kan innebära att resans program måste justeras. Guiden möter upp vid ankomst till destinationen.

Förbehåll
Förbehåll görs för tryckfel och ev ändringar i resans program i händelse av opåräknade situationer. Se SRFs villkor för paketresor p 2.1.

GDPR - ny dataskyddsförordning - samtycke om personuppgifter
En ny dataskyddsförordning införs som lag i Sverige 2018-05-25, med syfte att stärka skyddet av personuppgifter. Genom att godkänna våra resevillkor i din bokning, ger du ditt samtycke till att vi sparar dina personuppgifter i vårt kundregister. Personuppgifterna sparas i 3 år efter slutförd senaste resa eller senaste kontakt för kund som inte beställt resa.

Grupprabatter
För större grupper om tio personer eller fler som anmäler sig tillsammans, kan vi erbjuda förmånliga grupprabatter. Tag kontakt med oss för ytterligare information.

Hälsokrav att delta på resan
Oavsett om man reser på en resa med tåg, flyg eller buss ska man kunna gå till och från sevärdheter på egen hand. Man måste också klara av att bära sitt bagage till/från hotell och till/från transportmedel. Vår personal bär ej!

Inställd resa  & ombokningsrabatt
Om resan har för få bokade kan vi tvingas ställa in den.  Vid resor med övernattning med färre än 20 bokade kan resan ställas in, vilket meddelas senast 14 dagar före avresedagen. Vi lämnar då en ombokningsrabatt om 250 kr/person vid ombokning till en bussresa (gäller ej dagsturer) och 500 kr/person vid ombokning till en flygresa.

Vid dagstur gäller att om resan har färre än 25 deltagare kan den ställas in. Detta meddelas senast tre (3) dagar innan avresa.

Vid inställd resa återbetalas resans pris. JÖRNS står ej för ev förluster som drabbar resenär p g a inställd resa.

Kostnader vid avbokning samt telefonnummer
Avbokning kan göras kontorstid på telefon 0770-787 000. Vid brådskande avbokning, efter kontorstid, till vår jourtelefon 0707-784 787.

Flerdagarsresa (oavsett transportsätt)
Avbokning tidigare än 40 dagar före avresa = inbetald anmälningsavgift.
Avbokning 40-0 dagar före avresa 100 % av resans pris.

Dagstur
Avbokning tidigare än 10 dagar före avresa = inbetald anmälningsavgift.
Avbokning 10-0 dagar före avresa 100 % av resans pris.

Kvarglömt
Kontrollera noga att du inte har glömt något på hotell, restauranger eller i bussar. JÖRNS tar inget ansvar för kvarglömda saker och förbehåller sig även rätten att ta ut en expeditionsavgift på 100 kr (exkl porto/frakt) för arbetet med efterforskning och vidarebefordran. Efterlysning bör ske snarast till vårt kontor tel 0770-787 000. Upphittat förvaras endast 14 dagar på vårt kontor.

Reklamation
Se SRFs villkor för paketresor p 8.

Utfärder
I händelse av dåligt väder eller för lågt deltagarantal kan utfärder som ej ingår i resans pris ställas in.

Ändringar i valutakursen
Vid förändringar i valutornas kurser kommer vi att ändra priset på våra resor under pågående säsong. Vi följer SRF:s villkor för paketresor. 

Se SRFs villkor för paketresor p 2.1.

Svensk rätt gäller och talan ska väckas i svensk domstol eller genom skiljedom i Sverige. Reservation för eventuella felskrivningar, förseningar och ändringar i programmen för resorna på vår hemsida förbehålles JÖRNS RESOR AB.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
this is a picture of the number 9this is a picture of the number 5this is a picture of the number 3this is a picture of the number 2